Genskab dig selv på ny Kursus II

Genskab dig selv over 12 måneder. 

Lær hvordan du ved at ændre dit selvbillede, kan forbedre dit liv.

Ethvert menneske er en slave, indtil det lærer at bruge sit sind. Sindet er et kraftfuldt værktøj. Når du lærer at bruge dit smukke sind fremfor, at det bruger dig, tapper du ind i en uendelig styrke.

I foråret 2019 lancerede jeg kurset “Genskab dig selv på ny”, hvor vi over 4 uger intenst arbejder med selvbilledtræning. Erfaringerne fra disse kurser er så gode, at flere kursister har ytret ønske om at køre et helt års forløb. Processen virker gennem gentagelse og vedholdenhed, men kræver en indsats, da det er indgroede vaner, der skal ændres. At gøre det i fællesskab og over længere tid giver en stærk energi og mulighed for at bakke op og lære af hinanden undervejs.

I denne studiegruppe på KURSUS II over 12 måneder åbner vi for muligheden af, at du kan lave flere og dyberegående ændringer og forbedringer i dit liv! Forbedringer der vil påvirke dine omgivelser, famile og venner mm. i positiv retning.

Læs mere om selvbilledet og “Genskab dig selv på ny på 4 uger” her Klik


GRATIS ONLINE INFO AFTEN TORSDAG D. 27.7. KL. 18:30-19:30BOOK EN GRATIS PLADS

SELVBILLEDET

Dit selvbillede er din selvopfattelse. Man kan kalde det et psykologisk billede af, hvem du tror, du er, hvad du kan, hvordan du føler om dit liv, og hvad du tror, er sandt. Og det du føler er sandt, vil være sandt for dig!

Billedet bestemmer på den måde, hvordan du oplever dig selv og verden, og det er altafgørende for, hvor godt du klarer dig i livet. Ved at ændre dit indre selvbillede kan du derved ændre både dit indre og dit ydre liv til det, du ønsker, det skal være! Fagligt såvel som privat.

Helt enkelt kan det siges, at et negativt selvbillede oftest giver et negativt liv og et positivt det modsatte!

Selvbilledet er lejret i din underbevidsthed. Dvs. det er gemt under din daglige bevidsthed om, hvem du er, og hvad du tror på. Det er en vane og virker derfor  automatisk. Vaner er som regel oplært gennem gentagelser over længere tid. Fordi de er automatiske, kan de ikke bare ændres med viljens kraft. Samtidig er megen af vores selvopfattelse ubevidst. Vi aner simpelthen ikke alt, hvad vi tror om os selv. Men det kan vi finde ud af!

At ændre selvbilledet er en kreativt proces, og der går ikke lang tid, før du vil bemærke en positiv forskel. Du giver faktisk dig selv kærlig omsorg og venlighed. Det føles rart, og det vil opmuntre dig til at forsætte.

Kunsten er at holde det nye i det indre, mens det gamle stadig dominerer i det ydre. Det kan være en udfordring. Men det er absolut muligt. Jeg har gjort, så jeg ved det.


PRISER OG TIDER

Vi mødes 12 gange i fællesskab i København den første tirsdag i hver måned kl. 18-20 bortset fra de to første gange som er onsdage.

Derudover holder vi kontakten og dialogen i gang i en lukket Facebook gruppe.

Datoer i 2019: 7.8 (onsdag), 4.9 (onsdag), 1.10, 5.11 og 3.12.
Datoer i 2020: 7.1, 4.2, 3.3, 7.4, 5.5, 2,6 og 23.6. Bemærk det er juni to gange.

Pris 300,- pr gang i alt 3600,- eller 2800,- på en gang. Spar 800,-

Samlet pris for køb af både KURSUS I på 4 uger og KURSUS II er 4795,- spar 1000,-

Læs om de 4 uger

Tilmeld dig her


På Genskab dig selv KURSUS II over 12 måneder får du:

En klar forståelse af, hvordan selvbilledet virker, dannes og teknikker til at ændre det.
En plan for, hvad du vil arbejde med og hvordan.
Nye teknikker eller teori ved hvert møde.
Kompendie med øvelser og information.
Invitation til lukket Facebook gruppe.

Det er ALTAFGØRENDE, at du GØR arbejdet. Ellers virker det ikke. Derfor må du prioritere at komme hver gang og lave alle teknikker og øvelser.


Arbejdet med at ændre selvbilledet VIRKER! Simpelthen fordi det er sådan, vi mennesker i forvejen fungerer. Vi bygger vores liv på overbevisninger, som blot er tanker i form af ord, vi knytter betydning, billeder og følelser til. Uanset om de er sande eller ej. Hvis vi tror, de er sande, bliver de det for os. Ved at ændre disse indre billeder, opleve nye følelser og nye handlinger og gentage processen igen og igen og igen, indtil de er lejret i vores underbevidsthed, vil de blive vores nye virkelighed.

Det er ikke et QUICKFIX! Det er nemt at gå i gang med, men det kræver en indsats at ændre vaner. Jo dybere de sidder, jo længere tid. Men det KAN lade sig gøre.

Det handler om, at hvad du føler er sandt, bliver sandt for dig. Uanset om det udefra ser sandt ud.


Selvbilled-træningen er personlig udvikling og ikke terapi. Hvis du bærer på større traumer eller svære psykologiske udfordringer, anbefaler jeg derfor, at du sideløbende med selvbilled-træningen konsulterer en professionel behandler, f.eks. psykolog eller kropsterapeut, så du har en stærk og erfaren hjælper ved din side.


Betaling: Reg. 3409 konto 0011457568

Når du har indbetalt beløbet, sender jeg dig en bekræftelse, og du er sikret en plads!
En uge før forløbet begynder, sender jeg dig praktisk info.

Afbudspolitik.
Ved afbud op til 14 dage før forløbet tilbageholdes kr. 800,- i administrationsomkostninger; derefter refunderes intet. 
Hvis forløbet aflyses fra arrangørs side, får du selvfølgelig det af dig betalte beløb tilbage.


Inspiration til læsning:
“Your Invisible Power” af Genevie Behrend.
“Out of this World” af Neville Goddard.
“Psycho Cybernetics” af Maxwell Maltz

Tilmeld dig her