Genskab dig selv på ny Kursus II

Genskab dig selv over 12 måneder. 

Lær hvordan du ved at ændre dit selvbillede, kan forbedre dit liv.

Ethvert menneske er en slave, indtil det lærer at bruge sit sind. Sindet er et kraftfuldt værktøj. Når du lærer at bruge dit smukke sind fremfor, at det bruger dig, tapper du ind i en uendelig styrke.

I foråret 2019 lancerede jeg kurset “Genskab dig selv på ny”, hvor vi over 4 uger intenst arbejder med selvbilledtræning. Erfaringerne fra disse kurser er så gode, at flere kursister har ytret ønske om at køre et helt års forløb. Processen virker gennem gentagelse og vedholdenhed, men kræver en indsats, da det er indgroede vaner, der skal ændres. At gøre det i fællesskab og over længere tid giver en stærk energi og mulighed for at bakke op og lære af hinanden undervejs.

I denne studiegruppe på KURSUS II over 12 måneder åbner vi for muligheden af, at du kan lave flere og dyberegående ændringer og forbedringer i dit liv! Forbedringer der vil påvirke dine omgivelser, famile og venner mm. i positiv retning.

Forløbet “Genskab dig selv på ny på 4 uger” afholdes ikke pt.

SELVBILLEDET

Dit selvbillede er din selvopfattelse. Man kan kalde det et psykologisk billede af, hvem du tror, du er, hvad du kan, hvordan du føler om dit liv, og hvad du tror, er sandt. Og det du føler er sandt, vil være sandt for dig!

Billedet bestemmer på den måde, hvordan du oplever dig selv og verden, og det er altafgørende for, hvor godt du klarer dig i livet. Ved at ændre dit indre selvbillede kan du derved ændre både dit indre og dit ydre liv til det, du ønsker, det skal være! Fagligt såvel som privat.

Helt enkelt kan det siges, at et negativt selvbillede oftest giver et negativt liv og et positivt det modsatte!

Selvbilledet er lejret i din underbevidsthed. Dvs. det er gemt under din daglige bevidsthed om, hvem du er, og hvad du tror på. Det er en vane og virker derfor  automatisk. Vaner er som regel oplært gennem gentagelser over længere tid. Fordi de er automatiske, kan de ikke bare ændres med viljens kraft. Samtidig er megen af vores selvopfattelse ubevidst. Vi aner simpelthen ikke alt, hvad vi tror om os selv. Men det kan vi finde ud af!

At ændre selvbilledet er en kreativt proces, og der går ikke lang tid, før du vil bemærke en positiv forskel. Du giver faktisk dig selv kærlig omsorg og venlighed. Det føles rart, og det vil opmuntre dig til at forsætte.

Kunsten er at holde det nye i det indre, mens det gamle stadig dominerer i det ydre. Det kan være en udfordring. Men det er absolut muligt. Jeg har gjort det, så jeg ved det. Og du har gjort det, da du f.eks. lærte at cykle.


PRISER OG TIDER

Vi mødes 12 gange i fællesskab i København den første tirsdag i hver måned kl. 18-20 bortset fra de to første gange som er onsdage.

Derudover holder vi kontakten og dialogen i gang i en lukket Facebook gruppe.

Datoer i 2019: 7.8 (onsdag), 4.9 (onsdag), 1.10, 5.11 og 3.12.
Datoer i 2020: 7.1, 4.2, 3.3, 7.4, 5.5, 2,6 og 23.6. Bemærk det er juni to gange.

Pris 300,- pr gang i alt 3600,- eller 2800,- på en gang. Spar 800,-

Samlet pris for køb af både KURSUS I på 4 uger og KURSUS II er 4795,- spar 1000,-

Det er en forudsætning at du har gennemført eller er begyndt på Genskab kursus I for at deltage i Genskab kursus II.

Foreløbig er der kun planlagt at mødes 12 gange, men vi forlænger forløbet, sådan at du også får 12 gange, lige meget hvornår du melder dig til.